Home

Lieve mens,

Zoveel mogelijk leef ik naar mijn Hart. Naar dat wat diep in mij leeft en mij doet leven. Naar Dat wat mij doet ademen, Dat wat mijn Hart doet pompen. En altijd op weg dichter naar mijn Hart, tot ik er ooit in aankom. Misschien maar voor even. En uiteindelijk voor eeuwig…

Mijn Hart heeft mij geleid naar het pad van de Interspiritualiteit. Kortweg kun je zeggen dat ik de mystieke essentie van alle religies en andere wijsheidstradities lief heb. Alle mensen dus ook lief heb, in hun essentie. Vooral die mensen ook bewust op pad naar nog meer authentiek worden, zoals je bedoeld bent. Dichterbij het goddelijke, het heilige, tevens diep in ons aanwezig.

Na mijn inwijding in 2009 tot Interfaith Minister, oftewel interreligieus voorganger, in New York zette ik hier een Interspiritueel Seminarie op, naar voorbeeld van het mij zeer geliefde One Spirit Interfaith Seminary te New York. Helaas bleek ik kort daarna heel ernstig ziek (meer daar over onder Wie is Joan) en moest de vorm van het seminarie loslaten vanwege mijn fysieke (on)mogelijkheden sindsdien.

Nu is de tijd daar voor het vervolg van mijn roeping tot Interspiritueel werk en voorgangerschap. Het zoeken naar andere vormen heeft mij geleid tot het maken van deze website en het aanbieden van bepaalde activiteiten. Activiteiten naar mijn Hart.

Ik hoop dat je je aangesproken voelt door één of meerdere van de activiteiten en dat we elkaar mogen ontmoeten en inspireren.

Met Hartegroet,
Rev Joan
Geldrop, Kerst 2016