Gesprekken

Wanneer je de behoefte of wens voelt om persoonlijk met mij in gesprek te gaan rondom je vragen over jouw pad in dit leven, dan is het mogelijk daartoe een afspraak met mij te maken. Graag luister ik naar wie jij bent en wat jou beweegt en bezighoudt. Je de ruimte gevend je uit te spreken over jezelf en over je vragen, als ook ruimte gevend aan de soms zo nodige stiltes. Ik ben een getuige van jou en je verhaal en zal je desgewenst vertellen wat ik denk te zien en te horen wat je mogelijk verder helpt je weg verder te bewandelen.

In deze gesprekken is ruimte voor jouw eigen spirituele pad, jouw taal daarin. Ook wanneer je geen specifiek religieus of spiritueel pad bewandelt, maar diepere dingen je wel bezighouden. Of er vragen over hebt, iets mist, ergens naar verlangt… Soms zijn psychologische thema’s verweven met hoe jij bezig bent met je spiritualiteit. Dat allemaal, daar is ruimte voor in deze gesprekken. Mijn taal en bewoordingen pas ik aan op die van jou… Dus geen religieuze termen, als dat niet jouw termen zijn. Het gaat om jouw beleving, om jouw persoonlijke relatie met het diepere in dit leven en in jezelf…

Deze gesprekken vinden plaats in Geldrop. Het tarief dat ik hanteer is €65 per uur à 5 kwartier.

Wanneer er sprake is van een minimum inkomen, dan pas ik graag mijn tarief aan. Juist ook dan moet het mogelijk zijn om over de essentie in jouw leven te kunnen hebben en je erin te ontwikkelen.