Interspiritualiteit

Wat is Interspiritualiteit?

In Nederland is er veel te doen over de interreligieuze dialoog; in gesprek met andere religies, het delen van elkaars kerngedachten en wijsheden met als doel naast elkaar in harmonie te kunnen leven, elkaar te erkennen en te kennen. Naast gezamenlijke uitwisselbijeenkomsten wordt er af en toe samen geviered, als dat past. De tijdsgeest vroeg en vraagt daar om. Het blijkt een spannend proces.

Deze interreligieuze initiatieven hebben in (onder meer en vooral in de Verenigde Staten) geleid tot boeiende nieuwe mogelijkheden voor spirituele ontdekkingen en expressie, die verder reiken dan ‘enkel’ dialoog. Het niet alleen elkaar aanhoren, maar ook de eigen religieuze overtuigingen naast zich neerleggen om werkelijk te ervaren wat een andere traditie voor inzichten brengt en dat binnen laten komen. Om daarna in samenspel met de eigen traditie(s) met een verdiept verstaan verder op weg te gaan.

Het was spiritueel/religieus leraar Wayne Teasdale, schrijver van ‘Het Mystieke Hart’, die dit nieuwe perspectief benoemde als Interspiritualiteit*. Onder de oppervlakte van de diversiteit aan theologische overtuigingen, rituelen en eerbied ligt een diepere eenheid van ervaringen, dat ons gedeeld spiritueel erfgoed is. Mystieke spiritualiteit is de oorsprong van alle wereldreligies en elk authentiek spiritueel pad biedt unieke perspectieven en rijke inzichten in deze diepere, directe ervaring van het Ware. In onze tijd is deze wijsheid en diepte vanuit alle paden beschikbaar voor iedereen met een open geest, een grootmoedig hart en spirit om op ontdekkingstocht te gaan door alle tradities heen.

Alle authentieke wijsheidstradities, in hun mystieke essentie, zijn toegewijd aan de gedeelde waarden van vrede, compassievolle dienstbaarheid en liefde voor heel de schepping. Een innerlijk leven ontwaakt tot deze verantwoordelijkheid en liefde uit zichzelf door middel van een betrokken spiritualiteit, in ‘daden van compassie…, bijdragende aan de transformatie van de wereld en het opbouwen van een geweldloze, vredelievende cultuur, voor iedereen.”(Het Mystieke Hart) Het principe dat in het Handfest voor Compassie zo treffend verwoord is, is leidend. Het Handvest roept ons op terug te keren naar het oude principe dat iedere interpretatie van geschriften die aanzet tot geweld, haat of minachting geen enkele legitimiteit heeft”.

In Nederland is het weliswaar zo dat een (heel) grote groep mensen eigenlijk wel zo denkt, maar het bewustzijn over deze mogelijkheid als spiritueel pad op zich is in het algemeen (nog) niet doorgedrongen. We blijven veelal nog vastzitten in de theologische discussies over de verschillen, of we haken af vanwege de ontstane dogma’s en misstanden die voor sommigen emotioneel de overhand hebben genomen.

Mijn persoonlijke roeping bestaat er uit om deze relatief nieuwe spirituele opkomst mede vorm te geven en te ondersteunen. Om voor hen met mij op dit pad de ruimte en inhoud te creëren en dienstbaar te zijn aan het proces naar een diepere worteling in dit interspirituele perspectief, koesterend het innerlijk leven en de beschikbaarheid voor de wereld (en voor zichzelf). Het is mijn hoop en drijfveer om de diepe mystieke essenties en wijsheden zichtbaar, voelbaar en toegankelijk te maken, omdat ik ervan overtuigd ben dat onze wereld schreeuwt om onze inzet met wijsheid de toekomst te betreden.

*Hier in Nederland wordt sinds enkele jaren de term Multiple Religious Belonging gebruikt – wat overigens niet helemaal hetzelfde is. Met name wordt met deze term hier bedoeld dat een persoon iets heeft met twee of meer (aspecten) van religies, terwijl Interspiritualiteit – net iets meer omvattender – de erkenning voor de mystieke kern in elke religie en andere wijsheidstradities uitdraagt.